Video

Even the Human Rights Defender Needs Protection

A group of youth staged a flash mob calling on the governtment to keep the regional branch offices of the Human Rights Defender's Office open.

Read more
Կլինի՞ հանդիպում Հակոբ Ինջուղուլյանի հետ

Որոշ փաստաբաներ գտնում են, որ Ինջիղուլյանի հետ հանդիպումը կարող է կազմակերպվել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի միջոցով: Մինչդեռ նրանց գործընկերներից փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյանն այս պահին բացառում է նման տարբերակը: Այն հնարավոր է համարում

Read more
ՀԿ-ները խոշտանգումների կանխմանը միտված առաջարկություններ են ներկայացրել

«Հանցագործությամբ հանցագործություն մի բացահայտեք», «Խոշտանգման զոհերը դեռ սպասում են արդարադատության»` այսպիսի պաստառներով չորեքշաբթի պիկետ եւ քայլերթ էին կազմակերպել մի շարք հասարակական կազմակերպություններ՝ հանրության ուշադրությունը հրավիրելով

Read more
Ինչպե՞ս պայքարել խոշտանգումների դեմ

Այսօր «Ընդդեմ իրավական կամայականության» եւ «Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ» հասարակական կազմակերպությունները կազմակերպել էին քննարկում, թեման փակ և կիսափակ հաստատություններում խոշտանգման ենթարկված անձանց և Հայաստանում այդ երևույթի կանխարգելմանն

Read more
Civic Centers for Active Citizenship

Civic Centers for Active Citizenship and Effective Governance - OXFAM 2013 Active Citizenship with women's leadership and youth participation... Vibrant women and young people's action leading towards responsive governance and fighting injustice... Women, young people and local civic institutions are empowered change agents who promote active citizenship, gender equity and diversity and lead to responsive governance... These are some of the major,

Read more
20 Years of Human Rights Protection

20 ՏԱՐԻ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 20 YEARS IN THE AREA OF HUMAN RIGHTS PROTECTION An overview of the Foundatin Against the Violation of Law's (FAVL) activities in Armenia.

Read more
Let’s Erase Torture

A campaign commercial prepared by the International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT). It calls for the eradication of torture and celebrates the United Nations International Day in Support of Victims of Torture on 26 June. FAVL is an official member organization of IRCT.

Read more